A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetét a Tesco áruházakban dolgozó munkavállalók hozták létre 2008. augusztus 15-én. Megalakulása során fontosnak tartotta, hogy alulról szerveződjön és valós alapokon képviselje az értékteremtő munkavállalók érdekeit.

A szakszervezet, ahogy a nevében is szerepel FÜGGETLEN, elveit és célkitűzéseit nem ideológiák határozzák meg, hanem a munkavállalók valós igényeinek képviselete.

A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete, mint ágazati szakszervezet, minden munkavállaló képviseletére törekszik, függetlenül a munkavállalók szakmai képzettségétől és a munkaszervezetben elfoglalt pozíciójuktól.

A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete kiemelt figyelmet szentel a nők és a fiatal munkavállalók helyzetére.

A KDFSZ csatlakozott és felvételt nyert a Munkástanácsok Országos Szövetségébe s így erősíti szerepét a munkavállalók érdekében.

Célunk, egy modern európai alapú szakszervezet megvalósítása, ami valósan képviseli a munkavállalók jogait. A szakszervezet fontosnak tartja erősíteni az emberi szolidaritást és törekszik arra, hogy biztosítsa az emberi méltóság megőrzését a piaci versenykörnyezetben. Feladatának tekinti a munkaadó és munkavállaló közötti ésszerű tárgyalások lebonyolítását. Fontosnak tartja, hogy felhívja a figyelmét a vállalat vezetőinek az értékteremtő munkavállalók hasznos létére, mert a vállalat eredményes működése csak az általuk végzett munka letéteménye.

A folyamatos verseny kockázatokkal jár, ezért biztosítani kell az egyenlőség megteremtésének lehetőségét, amit egy erős alapokon álló jól szervezett tömörülés tud biztosítani minden munkavállaló részére.

A KDFSZ az értékteremtő munkavállalók és vezetőik felé jelent új kapcsolódási pontot. Célja a munkavállalók gondjaira és aggodalmaira megnyugtató válasz kidolgozása.

A szakszervezet megvalósítható, valós programokat tűzött ki zászlajára. Törekszik arra, hogy programja és célkitűzései egy széleskörű társadalmi összefogás és nyilvánosság mellett érvényesüljenek. Ennek érdekében keresi a kapcsolatot társszervezetetekkel, hogy a munkavállalók jogait minél hatékonyabban tudja képviselni, a legszélesebb társadalmi körökben.

A szakszervezet létezése minden ember számára egy alkotmányos eszköz, amit a modern kori társadalomban arra lehet használni, hogy a munkavállaló kinyilvánítsa véleményét a munkaadó felé. Ez nem kiváltság, hanem lehetőség a jogállamban.

Ez a szervezet híd és élő kapocs a vezetők és a beosztottak között, mert egységesen képviseli a munkavállalók jogait. A KDFSZ mindent megtesz annak érdekében, hogy minden ember élni tudjon a jogával és ne érezzen hátrányt munkáltatójával szemben továbbá megtesz mindent annak érdekében, hogy rend és igazságosság legyen.

Szeretnénk, ha a munkavállalók félelme eloszlana, mert mi azon dolgozunk, hogy egy európai szintű új munkakultúra lépjen életbe. Feladatainkban kellő súlyt fektetünk minden mások által eddig fel nem vállalt valós probléma megoldására, a félelem megszüntetésére, eloszlatására, mert azt gondoljuk, hogy nem megengedhető a ma társadalmában, hogy a munkavállaló teljesen kiszolgáltatott legyen munkáltatójával szemben,és leginkább azt, hogy a munkáltató visszaéljen ezzel.

További alapfeladatok, és célok:

 • Kollektív szerződés megteremtésének elérése
 • A KDFSZ képviselőinek beválasztása az Üzemi Tanácsba és a Munkavédelmi Bizottságba
 • A KDFSZ képviselőjének delegálása a vállalat igazgatótanácsába.
 • Országos bérrendezés az elfogadott bértarifa rendszer alapján
 • Túlórák, készenléti díjak kifizetésének elérése
 • Szabadság, munkaidő beosztás rendezésének elérése
 • Megfelelő létszám biztosításának elérése
 • Megfelelő munkafeltételek biztosításának elérése
 • Emberi bánásmód elérése
 • Folyamatos képzés elérése
 • Munkavédelmi bizottság felállítása
 • Szakszervezeti tagok képviselete a munkáltatóval szemben, bíróságon vagy más hatóság előtt
 • A munkavállalói és társadalmi szolidaritás erősítésének elősegítése a munkavállalók körében
 • A KDFSZ tisztségviselőinek /szakszervezeti titkárok/ munkajogi védelmének gyakorlása
 • Nemzetközi kapcsolatok kiépítése
 • Nemzetközi szakszervezetekhez csatlakozás

Juttatások bővítése:

 • Kafetéria rendszer kialakítása

Szakszervezeti Rendezvények:

 • Sportnap
 • Gyereknap szervezése
 • Mikulás ünnepség
 • Nyugdíjas találkozó szervezése

Bubenkó Csaba
KDFSZ elnök