Munkahelyi baleset

Egyre gyakrabban kérik szakszervezetünk segítségét balesetben megsérült tagjaink. Tapasztalatink alapján azt tudjuk mondani, hogy a munkahelyi balesetek, illetve a foglalkozási megbetegedések olyan napi szintű problémákat okoznak, ami mindenképpen szakszerű, gyors és hathatós segítséget igényel.

Kártérítés – Szakszerű, Gyors és Hathatós segítség! – írjon és válaszolunk

Azt gondoljuk, hogy a mai világban és a mai jogszabályi környezetben egy balesetben megsérült munkavállaló önmagában nagyon nehezen tud fellépni érdekei védelmében. Szakszervezetünk ezért célul tűzte ki, hogy a balesetben megsérült munkavállalók érdekeit képviselje, hatékony segítséget nyújtson a számukra.

Munkahelyi balesetben megsérült? – Kérjen segítséget, Kérjen ingyenes jogi tanácsadást!

 Munkahelyi baleset

 Amennyiben egy munkavállaló a munkavégzése során vagy azzal összefüggésben balesetet szenved, akkor a TB ellátáson felül teljes kártérítés és sérelemdíj illeti meg. A munkavállalók a kártérítési igényüket közvetlenül a munkáltatóhoz nyújthatják be, függetlenül attól, hogy a munkáltató rendelkezik-e felelősségbiztosítással, vagy sem.

A munkahelyi baleset utáni kárrendezés igen összetett, sokrétű folyamat, ami több jogterületet átfogó komoly munkát igényel.

Halálos munkahelyi baleset

Sajnálatos módon a munkahelyi balesetek végződnek halállal is. Ebben az esetben a kártérítés nem nyújt vigaszt, azonban a gyászoló hozzátartozók életét (legalább is részben) könnyebbé teheti. A balesetben elhunyt személy hozzátartozója tehát jogosult kártérítésre így, mely a család jövőbeni boldogulását könnyebbé teheti.

Üzemi baleset

Fontos hangsúlyozni, hogy nem minden munkavégzéssel kapcsolatos baleset minősül üzemi balesetnek és nem minden üzemi baleset egyben munkabaleset. Munkabalesetnek azt nevezzük, mikor a munkavállaló a munkaköri feladatai teljesítése során vagy azzal okozati összefüggésben kárt szenved. Munkahelyi baleset és a törvényi feltételek teljesülése esetén kártérítés jár!

Üzemi baleset ezzel szemben egy társadalombiztosítási fogalom. Az is üzemi balesetnek számít (munkabaleseten kívül), ha a munkavállalót a munkába vagy onnan otthonába menet közben éri a baleset, vagyún. foglalkozási megbetegedést szenved el.

Foglalkozási megbetegedés

Akkor beszélünk foglalkozási megbetegedésről, ha a munkavégzés során a munkavállaló szervezetében olyan elváltozások alakulnak ki, melyek súlyos egészségkárosodáshoz vezetnek. A károsult természetesen ez esetben is élhet kártérítési igénnyel.

Vegye fel velünk a kapcsolatot:
problema@kdfsz.hu