A TESCO ítélet ellenére sem helyezi vissza a szakszervezeti tisztségviselőt

Sajtónyilatkozat

KDFSZ sajtónyilatkozat

A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. még 2016. szeptember 27-én felmondással megszüntette a KDFSZ szakszervezeti tisztségviselője Turi Ferenc munkaviszonyát. Mivel ehhez nem rendelkezett a felsőbb szakszervezeti szerv hozzájárulásával, ezért a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2017. január 19-én kelt ítéletével a szakszervezeti tisztségviselő munkaviszonyát helyreállította. Az ítélet a Fővárosi Törvényszék 2017. április 28-án szóban kihirdetett és írásban május 15-én közölt ítéletével lett jogerős.

A magyar szakszervezetek történetében is páratlan módon, a vállalat – meg sem várva a másodfokú ítélet kézbesítését – 2017. május 12-én kelt intézkedésével azonnali hatályú felmondással ismét megszüntette a választott szakszervezeti tisztségviselő munkaviszonyát.

A nyilvánvalóan jogellenes és teljességgel abszurd munkáltatói intézkedés számos kérdést vet fel a társaság eljárásával kapcsolatban:

1. Miként teheti meg egy munkáltató, hogy figyelmen kívül hagyja a bíróság jogerős kötelezését és nem állítja helyre a szakszervezeti tisztségviselő munkaviszonyát?

2. Miként lehet egy még helyre sem állított munkaviszonyt megszüntetni? Mivel a jogerős ítélet az intézkedés meghozatala időpontjában a felek részére még nem került kézbesítésre, ezért a kézbesítéshez fűződő jogkövetkezmények, így a teljesítési határidő még meg sem kezdődött.

3. Miért gondolhatja azt egy munkáltató, hogy a számára nem kívánatos szakszervezeti tisztségviselőt akkor is távol tarthatja, ha éppen ennek ellenkezőjére kötelezi a törvény és a bíróság?

Az esetnek számos következménye lesz, egyfelől az érintett tisztségviselő ismét bírósághoz fordul, a szakszervezet tiltakozni fog, nyilvánosságra hozza az eseményt. Egy kérdés marad csak, vajon a vállalat tanul-e ebből az esetből, vagy sem?

A jelenlegi helyzet szerint felmerül annak a lehetősége, hogy Magyarországon bármit meg lehet tenni.

KDFSZ vezetősége

Budapest, 2017. május 18.